top of page

Népi kézműves - fazekas
(Szakképesítés azonosítója: 3 0214 01)

Tanúsítványt adó, szakképesítésre felkészítő szakmai képzés

A szakképesítés alapadatai

Képzés pontos megnevezése: Népi kézműves (fazekas)

Szakképesítés azonosítója: 3 0214 01

Képzési terület KEOR kódja: 0214

Engedélyszám: E/2020/000347

 

A szakképesítés során megszerezhető kompetenciák

A Népi kézműves (Fazekas) a Kárpát-medence magyar és nemzetiségi népi kézművességén belül a fazekasság területén megfelelő kompetenciával rendelkezik a hagyományos technikák, technológiák, a motívum és formakincs táji specifikus, anyanyelvi szintű elsajátítása révén, természetes anyagokat felhasználva mai, korszerű használati és dísztárgyak, ajándéktárgyak elkészítésére.

A magyar hagyományos népi fazekasság területén olyan tárgyak megalkotására képes, melyek a népi formavilágnak megfelelnek, de a mai lakáskultúrában is felhasználhatóak. Ismeri és használja a hagyományos alapanyagokat, de képes a modern technológiákat is alkalmazni, mind az anyag-előkészítésben, mind a tárgyalkotásban, díszítésben.

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei:

 • alapfokú iskolai végzettség

 • gyakorlati tapasztalat nem szükséges

 • egyéb feltételek nincsenek

A képzés időbeosztása és a képzésben való részvétel feltételei

 • A tanfolyam 2 éves, heti 1 gyakorlati foglalkozáson és havonta 1 elméleti előadáson való részvétel
  kötelező

 • A nyári időszakban 1 hetes egybefüggő szakmai gyakorlat kivételével az oktatás szünetel

 • Képzési idő: 800 óra

 • Maximális hiányzás: 30 %

 • A modulzáró vizsga feltétele az előírt feladatok elvégzése és leadása határidőre

Tananyagegységek megnevezése és leírása

 1. Népi kézműves vállalkozás működtetése modul tantárgyai - népi kézműves vállalkozási ismeret és marketing, művészettörténet, általános néprajz, rajz, népi kézműves szakmai alapismeretek – segítenek a szakképesítés alapozásában, valamint a vizsga letétele után eligazítanak a szakmai fejlődésben és a vállalkozás folytatásában.

 2. Fazekasság modul tantárgyai - fazekas szakmai ismeretek, anyagismeret, fazekas rajz gyakorlat, szakmai néprajz – a szakma folytatásához nyújtanak komoly alapokat és ismereteket

A tanfolyam lezárása

A fenti modulokból modulzáró vizsgát szervezünk.

A résztvevők a modulzáró vizsga letétele után jelentkezhetnek központilag szervezett záróvizsgára,

mely államilag elismert tanúsítványt biztosít.

Gyakorlati helyszínek és oktatók

Csuporné Angyal Zsuzsanna, fazekas népi iparművész, Mór, Lamberg kastély Kútház

Rónai Ferencné, Népművészet Ifjú Mestere, Budapest - Cinkotai Kultúrház és Fazekas Központ

Farkas Judit, Népművészet Ifjú Mestere, Budapest - Cinkotai Kultúrház és Fazekas Központ

Lázárné Gyarmati Erika, fazekas szakoktató, Budapest - Cinkotai Kultúrház és Fazekas Központ

A tanfolyam díja

A 2 éves tanfolyam teljes díja 1 320 000 Ft, melyet lehetőség van havi vagy negyedéves részletben fizetni.

Az oktatás havi díja: 55 000 Ft

A teljes oktatási összeg tartalmazza a gyakorlati és elméleti órák díját,
felhasznált nyersanyagot, égetési díjakat és a modulzárók díját. Ebben nincs benne a vizsgadíj.

Miért minket válassz?

 • A Fazekas Központ 1992 óta foglalkozik fazekas oktatással

 • Oktatóink nagy tudással, elismert szakmai díjakkal rendelkező szakemberek

 • Kis létszámú csoportokban sajátítható el a gyakorlati képzés (8 fő)

 • Jól felszerelt műhellyel, oktatást segítő szolgáltatással biztosítjuk a zavartalan képzést

 • 1800 kötetes olvasókönyvtár és mintagyűjtemény segítik a felkészülést

 • Magas gyakorlati óraszámban tanítjuk a szakmát (530 óra gyakorlat)

 • Az elméleti oktatás digitális és kontaktórában is megvalósul

 • A nyári tábort a képzési helyszínen tartjuk, nem kell vidékre utazni és szállásköltséget fizetni

 • Jó megközelíthetőség

 • Alapanyagok és szerszámok beszerzését helyben is biztosítjuk

 • A legfrissebb szakmai információkkal segítjük tanítványainkat

 • A képzési díjat kamatmentes részletekben lehet fizetni

 • Egyénre szabott tanítás, konzultációs lehetőséggel

Kiknek ajánljuk a tanfolyamot?

 • Akiket érdekel az agyag, mint alapanyag

 • Korábban foglalkoztak már agyaggal és szeretnék folytatni

 • Érdeklődnek a régi formák, használati tárgyak iránt

 • Szeretik és tisztelik a népi hagyományokat és a népi életmódot

 • Keresik, vagy gyűjtik a népi cserépedényeket

 • Kreativitásukat szeretnék valami maradandó formában kibontakoztatni

 • Szeretnének saját vállalkozásba kezdeni

 • Szeretnének egy régi mesterség képviselői közé tartozni

 

Képzési programunk erre található.

Ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszerünk itt olvasható

195213686_536273194451958_30346516272025
195257218_1900604903448328_8131449126253
196562912_2682942165329199_5485241519402

 

Ügyfélszolgálati rendszer

A résztvevők tájékoztatása általában telefonon, e-mailben, illetve személyesen történik, ennek érdekében a tárgyi feltételek (fogadó helyiségg, telefon, fax, számítógép, internet hozzáférés stb.) biztosítása szükséges.

Ügyfélszolgálatunk az érdeklődő igényeinek függvényében átfogó tájékoztatást ad az Intézményünk által nyújtott különböző képzésekről, kiegészítő tevékenységekről és az ezekhez szükséges képzési lehetőségekről és a képzés megkezdéséhez szükséges előképzettségről, kompetenciákról, továbbá a képzések során elsajátítható ismeretekről.

Célunk, hogy az egyén igényeinek megfelelően komplex tájékoztatást kapjon a képzési programok részleteiről: például a képzés tartalmáról, adatairól, rendjéről (helyszín, időbeosztás), a jelentkezés módjáról, a kiegészítő tevékenységek nyújtotta lehetőségekről, a be- és kimeneti szintekről, a képzésbe való bekapcsolódás feltételeiről, a teljesítményértékelő rendszerről, a sikeres teljesítés és a képzés, illetve a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeiről, az előzetesen megszerzett tudás beszámításának lehetőségéről, a képzés finanszírozási feltételeiről (önerő, munkáltatói támogatás) stb.

Intézményünk ügyfélszolgálata személyesen, telefonon, e-mailen vagy postai levélben is részletes tájékoztatást ad a képzésekről. Időpont-egyeztetés minden, az előzőekben említett módon és eszközzel lehetséges.

Az ügyfélszolgálat a szervezet telephelyén található.

Cím: 1164 Budapest, Vidámvásár u. 72.

Nyitvatartás:

hétfő: 12.00 – 16.00

kedd: 10.00 – 16.00

szerda - csütörtök: 9.00 – 13.00

péntek: 12.00 – 16.00

 

Telefonszám: +36 - 1 - 407-1502

Mobil: +36 – 30 – 315 1682

E-mail: info(kukac)fazekaskozpont.hu

 

 

Panaszkezelési szabályzat

 

A képző intézmény

Dr. Kresz Mária Alapítvány (továbbiakban alapítvány)

a) székhelye: 1164 Budapest, Cinke u. 33.

b) a panaszügyintézés helye, levelezési címe: 1164 Budapest, Vidámvásár u. 72.

c) E-mail: info(kukac)fazekaskozpont.hu

d) Telefonszám: 06-1-4071502 vagy 06-30-315 1682

 

1. Panasznak minősül a panasztevő nevével ellátott és konkrét esetre történő észrevétel, beadvány, elsősorban írásos formában, de a szóbeli panaszokat is fogadja az alapítvány.

A képzési folyamat valamennyi fázisában alapítványunk törekszik a panaszok okainak megszüntetésére.

 

2. A résztvevő panaszát szóban vagy írásban közölheti a képző intézménnyel, illetve a képző intézmény érdekében vagy javára eljáró személlyel. Írásban, emailen vagy levélben is elküldheti résztvevő panaszát.

 

3. A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha a résztvevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az alapítvány azzal kapcsolatos álláspontjáról panaszkezelési űrlapot töltünk ki, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a résztvevőnek átadjuk,

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a résztvevőnek legkésőbb a következő bekezdésben foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldjük, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a (5) pontban írtak szerint járunk el.

 

4. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt egyedi azonosítószámmal látjuk el. Az azonosítószám első 6 számjegye a felvétel dátuma, második két számjegye a felvett panaszkezelési űrlapok sorban következő száma évente újra induló sorszámozással (ééhhnn/01).

 

5. A panaszról felvett űrlapnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a résztvevő neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a résztvevő panaszának részletes leírása, a résztvevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a képző intézmény nyilatkozata a résztvevő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a résztvevő aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

6. Az írásbeli panaszt a beérkezést követően harminc napon belül írásban megválaszoljuk és intézkedünk annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontunkat indokoljuk.

 

7. A panaszról készült jegyzőkönyveket (panaszkezelési űrlapokat), egy dokumentumban, beérkezési sorrendben nyilvántartjuk. A dokumentum a panaszkezelés lezárását is tartalmazza.

 

8. A képző intézmény a panaszról felvett jegyzőkönyvet (panaszkezelési űrlapot) és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

9. A panasz elutasítása esetén a képző intézmény a résztvevőt írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti[1]. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a képző intézmény a résztvevői jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

10. Jogvita esetén az illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

Honlap cím: www.bekeltet.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet(kukac)bkik.hu

 

10. A képző intézmény vezeti a panaszkezelés dokumentációját, az eredmények pedig a vezetőségi átvizsgálás bemeneti adatait képezik. Az intézmény vezetőségének feladata az esetekből levont tanulságokat feldolgozni és ismétlődő panasz esetén megelőzésére megoldásokat kidolgozni vezetőségi átvizsgálás keretében.

 

11. A képzésben résztvevőket a képzés kezdetekor tájékoztatjuk a panaszkezelés rendjéről.

Az intézmény ügyfélszolgálatán a Panaszkezelési űrlap kötelezően megtalálható.

 

Az ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer leírása harmadik félnek ki nem adható.

 

Budapest, 2022.05.06.

                                                                                                                                                           

                                                                                  Csupor Bernát Aba

                                                                                   megbízott vezető

bottom of page